Giới thiệu:

Để thuận tiện trong quá trình sử dụng cũng như tra cứu thông tin về sản phẩm dịch vụ, Dược Liệu Thiên Nhiên chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý độc giả một bản đồ website như sau:

Phân cấp:

Để tiện cho các trải nghiệm người dùng và tối ưu hệ thống thương mại điện tử. Dược Liệu Thiên Nhiên đã đề ra sự phân cấp ưu tiên (Priority) như sau:

Mức độ ưu tiên cấp cao nhất (priority 1.0) là:

Phân cấp ưu tiên thứ 02 (priority 0.8):

Được thiết kế bao gồm các trang quan trọng chia thành 2 khối:

  • Thông tin quan trọng – Thể hiện mức độ thẩm quyền của Website
  • Khối thương mại điện tử – Giúp khách hàng gia tăng trải nghiệm và cũng là mục đích kinh doanh chính của Shop

Các trang sản phẩm nằm trong khối thương mại điện tử gồm: 

Sản phẩm – Bao gồm tất cả các dược liệu mà Dược Liệu Thiên Nhiên kinh doanh cũng như sưu tầm, và bao gồm các loại hoa lan nhỏ thuộc danh mục của mình phía dưới:

Các trang thông tin quan trọng:

Bao gồm các trang giới thiệu về các chính sách đối với người dùng của Embargenting Shop gồm:

Phân bổ các cụm nội dung:

Sau Khi đã nghiên cứu rất kỹ về lĩnh vực hoạt động cũng như đăng ký với cơ quan chủ quản về ngành hàng kinh doanh của mình chúng tôi đã quyết định phân bố về mặt bố cục nội dung. Duoclieuthiennhien.vn chia website của mình thành các cụm chủ đề (Toppic Cluster) bao gồm các chủ đề chính (Main Toppic)/